بیمه مسئولیت های حرفه ای + حامی پزشکان و پیرا پزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای + حامی پزشکان و پیرا پزشکان:

پیرو تفاهم نامه فی ما بین انجمن صنفی پزشکان ایران و شرکت سهامی بیمه کوثر، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان به همراه بیمه نامه حامی یا وکالت (هزینه های حقوقی) به شکل کاملا ویژه و استثنایی تبیین و ارائه می‌گردد، که از جمله بیمه نامه های طرح های بیمه ای سپید جامگان بحساب می‌آید.

 

بیمه نامه حامی که بر اساس آن بیمه گر موافقت می نماید کلیه هزینه‌های خدمات حقوقی ناشی از دعاوی مسئولیت حرفه ای فوق الذکر را برای بیمه‌شدگان طبق جدول پیوست جبران نماید.

 

با خرید این بیمه‌نامه تلفیقی جهت اعضای محترم انجمن، بیمه‌شدگان دیگر هیچ دغدغه‌ای در خصوص طرح شکایت علیه خود (هم بابت دفاع از ایشان و هزینه‌های مربوط به آن و هم در صورت اثبات تقصیر، پرداخت محکوم به) را نخواهد داشت.

معرفی بیمه نامه

الف: بیمه مسئولیت حرفه ای گروه های پزشکی و پیراپزشکی که براساس آن  بیمه گر موافقت می نماید مسئولیت مدنی ناشی از خطا ، اشتباه و یا قصور بیمه گذار(پزشکان ، پیراپرشکان و مدیران و کارمندان شاغل در مراکزبیمارستانی، درمانگاهی، آزمایشگاهی، داروخانه‌ها، رادیولوژی‌ها و مرکز آموزشی و پژوهشی با موضوع درمان و آموزش پزشکیرا که در انجام امور پزشکی منجر به صدمات جانی، نقص عضو ، ازکارافتادگی یا فوت می گردد پس از محرز شدن مسئولیت بیمه شده و باتوجه به شرایط، استثنائات و مقررات مندرج در بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان، و شرایط عمومی بیمه نامه هریک از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان و مسئولیت فنی بیمه نموده و نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

ب: بیمه نامه حامی که بر اساس آن بیمه گر موافقت می نماید کلیه هزینه‌های خدمات حقوقی ناشی از دعاوی مسئولیت حرفه ای فوق الذکر را برای بیمه‌شدگان طبق جدول پیوست جبران نماید.

نکته: تاکید میگردد، سقف تعهدات بیمه‌نامه حامی در این موضوع ترکیبی، صرفاً بابت دعاوی مسئولیت حرفه ای خریداری شده در بیمه نامه اول می‌باشد و به دعاوی خارج از مسئولیت حرفه‌ای تعمیم نمی‌یابد. فلذا بیمه شدگان عزیز، چنانچه تمایل به استفاده از سقف تعهدات بیشتر و موضوعات و سایر دعاوی را خواستار می‌باشند می‌توانند از طریق تماس با کارشناسان شرکت خدمات بیمه‌ای درایت لحظه‌های شاد (دلشاد)  و یا مراجعه به موضوع بیمه‌نامه حامی از کم و کیف بیمه نامه جدید و انحصاری شرکت بیمه کوثر مطلع گردند.

گروه هدف

گروه پزشکانگروه پیرا پزشکانگروه1- جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی، ارتوپدیگروه1- ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان تجربی، بهداشت کاران دهان و دندانگروه2- جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژیگروه2- کارشناسان ارشد بیهوشی، تکنسین های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران و بهیارانگروه3- جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، پوست، اطفالگروه3- پرستاران و بهیاران سایر بخش ها، تکنسین و پرستاران و بهیاران اتاق عمل، سوپروایز آموزشیگروه4- متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی جراحی انجام نمی دهند، دندان پزشکان، پزشک عمومی داخلی، آندوسکوپی، رادیولوژی، میکروبیولوژی، داروسازی و ماماهایی که دارای مطب مستقل هستند.گروه4- کارشناسان و تکنسین های رادیولوژی، MRI، CT، کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه

نحوه صدور بیمه نامه

فرم پیشنهاد را دانلود کرده به صورت دستی تکمیل و امضا نماید و سپس به همراه موارد زیر از طریق لینک ثبت نام و یا به صورت مراجعه حضوری به شرکت خدمات بیمه ای دلشاد (درایت لحظه های شاد) تحویل نمایید. کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان و به صورت آنلاین بعد از دریافت مدارک تمامی آنها را به دقت بررسی کرده و سپس از طریق تماس با شما، مراحل ثبت، تایید نهایی و صدور را انجام خواهند داد.

1- آپلود فرم پیشنهاد تکمیل شده به همراه امضا متقاضی

2- آپلود کارت ملی متقاضی

3- آپلود پروانه کسب

4- آپلود مدارک معتبر بابت خدمات مازاد مورد تقاضا جهت پوشش بیمه ای مسئولیت

5- آپلود کارت عضویت انجمن صنفی پزشکان ایران یا معرفی نامه رسمی انجمن جهت برخورداری از تخفیف گروهی و ویژه

نکته:  بیمه گر متعهد به تحت پوشش قرار دادن مسئولیت حرفه ای و حامی  پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان

تعهدات قابل ارائه بیمه گر

1-3- غرامت فوت و نقص عضو زیاندیدگان (بیماران) درخصوص مسئولیت حرفه ای پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان حداقل تا سقف 3.600.000.000 ریال ( و یا بیشتر بنا به درخواست بیمه گذار) جهت یک یا چندین حادثه در طول مدت بیمه نامه می باشد.

2-3- هزینه ی خدمات حقوقی تا سقف 200.000.000 ریال طبق جدول پیوست برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت حرفه ای فوق الذکر.

جدول سقف تعهدات

گروه پزشکان حق بیمه پایه مسئولیت به اضافه بیمه حامی حق بیمه با 1 سال عدم خسارت حق بیمه با 2 سال عدم خسارت حق بیمه با 3 سال عدم خسارت حق بیمه با 4 سال عدم خسارت
گروه1- جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی، ارتوپدی 16,752,000 ريال 15,974,400 ريال 15,166,800 ريال 14,419,200 ريال 13,641,600 ريال
گروه2- جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژی 12,664,000 ريال 12,080,800 ريال 11,497,600 ريال 10,912,300 ريال 10,331,200 ريال
گروه3- جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، پوست، اطفال 8,826,000 ريال 8,137,200 ريال 7,448,200 ريال 7,459,600 ريال 7,070,800 ريال
گروه4- متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی جراحی انجام نمی دهند، دندان پزشکان، پزشک عمومی داخلی، آندوسکوپی، رادیولوژی، میکروبیولوژی، داروسازی و ماماهایی که دارای مطب مستقل هستند. 4,638,000 ريال 4,443,600 ريال 4,249,200 ريال 4,054,800 ريال 3,860,400 ريال
گروه پیرا پزشکان حق بیمه پایه مسئولیت به اضافه بیمه حامی حق بیمه با 1 سال عدم خسارت حق بیمه با 2 سال عدم خسارت حق بیمه با 3 سال عدم خسارت حق بیمه با 4 سال عدم خسارت
گروه1- ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان تجربی، بهداشت کاران دهان و دندان 2,365,500 ريال 2,269,800 ريال 2,174,000 ريال 2,078,200 ريال 1,974,290 ريال
گروه2- کارشناسان ارشد بیهوشی، تکنسین های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران و بهیاران 2,844,400 ريال 2,724,700 ريال 2,605,000 ريال 2,485,300 ريال 1,901,800 ريال
گروه3- پرستاران و بهیاران سایر بخش ها، تکنسین و پرستاران و بهیاران اتاق عمل، سوپروایز آموزشی 1,444,600 ريال 1,394,800 ريال 1,345,100 ريال 1,295,400 ريال 1,245,700 ريال
گروه4- کارشناسان و تکنسین های رادیولوژی، MRI، CT، کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه 1,117,500 ريال 1,084,200 ريال 1,050,800 ريال 1,017,400 ريال 984,000 ريال
عنوان پوشش موضوع فرانشیز حداکثر تعهد ریالی سالانه حداکثر تعهد نوبتی سالانه
هزینه تنظیم لایحه و دفاعیه دعاوی ناشی از مسئولیت تحت پوشش بیمه نامه 10% 20,000,000 ريال بدون سقف
هزینه کارشناسی دعاوی ناشی از مسئولیت تحت پوشش بیمه نامه 10% 30,000,000 ريال بدون سقف
هزینه استخدام وکیل ( حق الوکاله ) دعاوی ناشی از مسئولیت تحت پوشش بیمه نامه 10% 100,000,000 ريال بدون سقف
هزینه دادرسی دعاوی ناشی از مسئولیت تحت پوشش بیمه نامه 10% 50,000,000 ريال بدون سقف

شرایط، تعهدات و مشخصات بیمه نامه

1- بیمه نامه هایی که براساس این قرارداد صادر می شود از شرایط عمومی یکسان مندرج در ظهر بیمه نامه برخوردار بوده و مشخصات و میزان تعهد بیمه گر درمورد هریک از بیمه نامه ها براساس مندرجات فرم پرسشنامه و پیشنهاد ارسالی که توسط بیمه گزار یا نماینده وی تنظیم می گردد می باشد.

2- درصورت افزایش دیه در سال آتی و در طول مدت توافقنامه بیمه گر موظف است موضوع را به اطلاع بیمه شده رساند و درصورت مراجعه بیمه شده مبالغ مازاد حق بیمه را طبق حداکثر دیه تعریف شده در کشور و مبلغ درخواست شده محاسبه و طی الحاقیه به بیمه گزار ارائه نماید.

3- ملاک تعیین میزان نقص عضو و قصور پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان توسط مراجع قضایی (رای دادگاه) یا نظریه کارشناس دادگستری و نظریه سازمان نظام پزشکی قانونی و یا رای شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی قانونی در امور پزشکی خواهد بود.

4- درصورت افزایش مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری در سال آتی حق بیمه برمبنای درصد مالیات مصوب محاسبه خواهد شد.

5- درخصوص الحاقیه هایی  که منجربه افزایش حق بیمه می گردد (افزایش دیات و تعهدات و …) پس از اعلام از طریق بیمه گر و صدور الحاقیه حق بیمه به صورت نقدی از بیمه گزار دریافت می گردد و درخصوص الحاقیه هایی که منجر به کاهش حق بیمه ( برگشت ) میگردد و پس از اعلام از طریق شرکت کوثر و صدور الحاقیه برگشتی حق بیمه به صورت یکجا به حساب بیمه شده واریز می گردد.

تبصره 1 : تعهدات مربوط به پوشش هزینه های حقوقی قابل افزایش یا کاهش نمی باشد .

6- محدوده پوشش بیمه ای موضوع قرارداد سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.

7- درخصوص هزینه خدمات حقوقی فقط دعاوی مطروحه پس از صدور بیمه نامه تحت پوشش می باشد .

8- در صورتیکه منشاء دعاوی پیش از صدور بیمه نامه باشد، تحت پوشش نیست .

9- مرور زمان دعاوی ( دوره کشف ) 4 الی 6 سال و دوره تامین 12 سال پس از انقضای بیمه نامه مشروط به اینکه در دوره 6 ساله کشف گردد  .

نکته مهم- پوشش جراحی زیبایی یا هرگونه خدمات مازاد بر عرف قابل قبول در پروانه پزشکی یا خدمات پیراپزشکی با تائیدیه انجمن یا ارائه گواهی معتبر از انجمن و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذی صلاح دیگر و البته تأیید شرکت بیمه‌گر(کوثر) مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش این قرارداد می باشد .

تخفیف حق بیمه

حق بیمه هریک از گروه پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان براساس نرخ اعلامی از سوی بیمه گر  ( طبق این لیست ) بوده و بایستی طبق آن نسبت به صدور بیمه نامه و اعمال تخفیفات اقدام نماید.

مسئولیت و تعهدات مجری

1- مجری قرارداد (شرکت خدمات بیمه ای دلشاد)  موظف است مبالغ حق بیمه قرارداد فوق در سررسید های تعیین شده وصول و مبالغ دریافتی را به حساب شرکت بیمه کوثر واریز و رسید دریافتی را اخذ نماید.

2- مجری به عنوان نماینده بیمه گر و بیمه گذار جهت دریافت اعلامیه های خسارت ،دریافت مدارک خسارت و طی مراحل کارشناسی تا پرداخت خسارت، اخذ  چک خسارت و تحویل آن به بیمه گذار، تعامل کافی با طرفین قرارداد راداشته باشد .

3- مسئولیت حسن انجام کار در صدور بیمه نامه ها، الحاقیه های سیستمی  و دریافت به موقعه حق بیمه بر عهده مجری قرارداد می باشد .

تمدید قرارداد

بیمه گذار مختار است درصورت صلاحدید با درنظرگرفتن چگونگی نحوه عملکرد بیمه گر در مدت قرارداد وفق مقررات مالی مجددا نسبت به تمدید قرارداد اقدام نماید.

مرور زمان

1-تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گذار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای دریافت خسارت طبق تبصره ذیل  پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گذار یا اشخاص ثالث  به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

تبصره 1 : مرور زمان دعاوی ( دوره کشف ) 4 الی 6 سال و دوره تامین 12 سال پس از انقضای بیمه نامه مشروط به اینکه در دوره 6 ساله کشف گردد.

خسارت خارج از تعهد

بسته به نوع بیمه مسئولیت خسارات خارج از تعهد بیمه نامه متفاوت است اما بطور کلی به مواردی یادآور می‌شویم:

1- نجات مصدوم توسط بیمه گزار از مسئولیت بیمه گزار این بیمه نامه نیست.

2- اعمال متقلبانه بیمه گزار که محرز گردد از شمول تعهدات خارج می‌باشد.

3- به طور عموم این بیمه نامه مسئولیت در داخل مرز ایران پوشش دارد.

4- جرایم و مجازات قابل خرید و کیفری و حقوقی مشمول این بیمه‎‌نامه نیست.

5- صدمات حاصل از تشعشعات هسته ایی و رادیواکتیو تحت پوشش نمی‌باشد.

راهنمای دریافت خسارت

با توجه به اینکه در انواع بیمه های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت حقوقی بیمه گزار (که می بایست طبق قوانین جاری کشور قصور بیمه گزار محرز گردد  تا ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران گردد) محدود به شرایط مندرج در بیمه نامه در پوشش بیمه قرار می گیرد؛ بنابراین بیمه گذار باید حداقل موارد زیر را انجام دهد:

الف- ارسال نامه کتبی بیمه گذار مبنی بروقوع حادثه جانی و مالی در زمان مقرر (ادعای خسارت از سوی بیمه گذار)

حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده 3/4 شرایط عمومی بیمه نامه 5 روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت می باشد. همچنین اعلام خسارت بیمه گزار باید شامل موارد زیر باشد:

تاریخ اعلام

تاریخ حادثه و زمان آن

شماره بیمه نامه

مشخصات زیاندیده (تصویر شناسنامه و کارت ملی)

محل و علت و چگونگی حادثه

شرح صدمات وارده به زیاندیده

در صورت لزوم، متناسب با نوع بیمه نامه باید اطلاعات کاملتر در اختیار واحد خسارت قرار گیرد.

ب- بیمه‌گذار باید تمامی مدارک و مستندات مربوط به خسارت را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

پ- در صورت شکایت زیان دیده، بیمه گذار می بایست مدارک مربوط از جمله برگ ابلاغ شکایت، احضاریه، نظریه پزشکی   قانونی و گزارش کارشناس حوادث کار و همچنین رای قطعی دادگاه را بلافاصله به بیمه گر ارائه دهد.

ت- چنانچه در روند رسیدگی حسب مورد ، به مدارک و مستندات دیگری نیاز باشد بیمه گذار می بایست  نهایت همکاری را با   بیمه گر داشته و آن مدارک را جهت تسریع در پرداخت خسارت در اختیار بیمه گر قرار دهد.

ث- بیمه گزار باید از سازش با زیان دیده بدون اطلاع بیمه گر خودداری نماید.

ج- با کارشناسان اعزامی بیمه گر هنگام بازدید و بررسی خسارت نهایت همکاری را به عمل آورد.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت حامی پزشکان

خساراتی که در صورت بروز تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان قرار می‌گیرد عبارتند از:

غرامت فوت

در صورت فوت بیمار به علت خطا و اشتباه پزشک یا پیراپزشک، ورثه وی مستحق دریافت غرامت هستند. مبلغ این غرامت معادل مبلغ دیه در ماه‌های عادی و ماه‌های حرام است.

غرامت نقص عضو

درصورتی‌که خطا و قصور پزشک یا پیراپزشک منجر به نقص عضو بیمار شود، بیمه موظف به پرداخت خسارت به بیمار است. سقف تعهد این خسارت توسط پزشک بیمه‌گزار تعیین می‌شود و بیمه مسئولیت پزشکان تا سقف مقرر هزینه، خسارات به وجود آمده را پرداخت می‌کند.

  آدرس

  تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید عبدالله زاده،
  کوچه شهید سرآبادانی، پلاک 27، طبقه سوم

  تلفن

  021-88964062
  021-88957298
  021-88950984
  021-88962803
  0903-7896265
  021-88396254

  ایمیل

  kw6265@kins.ir

  تلفکس

  02188396254

  سبد خرید